სვანეთი, როგორც ბუნებით, ასევე კულტურული მემკვიდრეობით, და ამ ორი მოცემულობის ჰარმონიული სინთეზით, საქართველოს ერთ-ერთი განსაკუთრებულად შთამბეჭდავი კუთხეა. კავკასიის მთიანეთში მხატვრული თვალსაზრისით გამორჩეული ადგილი უჭირავს სვანურ საცხოვრებელ არქიტექტურას, იგი ქართული ხალხური ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნიმუშია. სვანეთის სოფლები, შეჯგუფებულად განლაგებული კოშკებითა და საცხოვრებელი სახლებით, ერთიანი ხუროთმოძღვრული ანსამლის სახეს იღებს. სვანური საცხოვრებელი კომპლექსები სოციალურ, საყოფაცხოვრებო, სამეურნეო და თავდაცვით ფუნქციებთან ერთად საკულტო დატვირთვასაც ითავსებს. საცხოვრისში მრავალი მნიშვნელოვანი რიტუალი ტარდებოდა. 

სვანეთი ზემო (მესტიის რაიონი) და ქვემო (ლენტეხის რაიონი) სვანეთად იყოფა, თავის მხრივ ზემო სვანეთიც ორ ნაწილს მოიცავს: ბალსზემო სვანეთი (იგივე თავისუფალი, უბატონო სვანეთი) და ბალსქვემო სვანეთი (სადადეშქელიანო). ბალსზემო სვანეთში გვხვდება საცხოვრებლის ორი სახეობა — მურყვამიანი სახლი და ციხე-სახლი. ბალსქვემო სვანეთში გვხვდება ოთხი ტიპის საცხოვრისი: მურყვამიანი სახლი (ისეთივე, როგორიც ბალსზემო სვანეთში), სვანირიანი სახლი, სანცხვირიანი სახლი და სახლი თავდაცვითი ელემენტების გარეშე.

მურყვამიანი ანუ კოშკიანი სახლი სვანური საცხოვრებლის ყველაზე განვითარებულ სახედ მიიჩნევა. იგი შედგება ორსართულიანი (იშვიათად ერთსართულიანიც) საცხოვრებელი სახლისგან — მაჩვიბ-დარბაზისგან, მის გვერდით მდგარი კოშკისგან (სვან. მურყვამ) და გალავანშემოვლებული ეზოსგან, რომელიც კალოსა და ფარდულებსაც მოიცავს. საცხოვრებლის ამ ტიპში, განსხვავებით ციხე-სახლისგან, საყოფაცხოვრებო და სათავდაცვო ფუნქციები გამიჯნულია ერთმანეთისგან და თავდაცვის ფუნქცია მთლიანად სახლის გვერდით მდგარ კოშკს ეკისრება. კოშკი მურყვამიანი სახლის ხუროთმოძღვრულ ანსამბლებში მხატვრული თვალსაზრისით დომინანტია. სვანური კოშკების უმეტესობა XI-XII საუკუნეების ფარგლებშია აგებული, თუმცა არის უფრო ადრეულიც (IX საუკუნის კოშკი უშგულის თემში). როგორც წესი, სახლსა და კოშკს შორის მცირე მანძილია, თუმცა არის სახლზე მიბჯენილი კოშკის მაგალითებიც. გავრცელებულია 4-5 სართულიანი კოშკები, იშვიათია 6 სართულიანი. მათი სიმაღლე 25-30 მეტრს აღწევს. თავდაცვითი მიზნით, კოშკის შესასვლელი დაახლოებით 5-6 მესტრის სიმაღლეზე კეთდებოდა. კოშკების ქვედა ნაწილი შიგნიდან მთლიანად მიწითაა ამოვსებული, პირველი სართული კი 5-7 მეტრის სიმაღლეზეა მოწყობილი. ყველა სვანური კოშკი გეგმით სწორკუთხაა და უმეტესწილად ზემოთკენ ვიწროვდება. სართულშუა გადახურვები გვხვდება, როგორც ქვისა, ასევე ხის მორებისა. სართულები ერთმანეთს სართულშუა გადახურვებში გაჭრილი ხვრელებითა და მისადგმელი კიბეებით უკავშირდება. კოშკების იატაკში ჩატანებულია ქვევრები წყლის მარაგისთვის, სხვა კეთილმოწყობა სვანურ კოშკებს არ გააჩნიათ. განსაკუთრებულად სახასიათო და საინტერესო სვანური კოშკის ბოლო სართულია, რომელსაც ასრულებს გარეთ გაწეული, თაღოვანი, კედლებზე გადმომჯდარი გვირგვინი. თაღოვან გვირგვინშია მოწყობილი ამბრაზურები, რომლებიც თაღების კედლიდან გადმოწეულობის წყალობით მაშიკულების ფუნქციასაც ითავსებდა და ლოდების გადმოყრისა ან ფისის გადმოსხმის საშუალებასაც იძლეოდა. გარდა იმისა, რომ აღნიშნული გვირგვინი მთავარი სათავდაცვო ელემენტია, მხატვრულადაც ის არის კოშკის უმთავრესი ნაწილი. ხალხური საერო მშენებლობის ტრადიციამ და კოშკების დამაგვირგვინებელმა თაღებმა გავლენა მოახდინა სვანეთის საეკლესიო ხუროთმოძღვრების დეკორზეც. ამის კარგი მაგალითია თუნდაც ჩვაბიანის მაცხოვრის ეკლესიის დასავლეთ ფასადის დეკორატიული თაღედი.

მურყვამიანი სახლის კომპლექსში კოშკის გვერდით დგას ორსართულიანი, ზოგჯერ ერთსართულიანი, საცხოვრებელი სახლი. სახლი მეორე სართულიდან გადებული საჰაერო გადასასვლელით უკავშირდებოდა კოშკს. თავდასხმისას კოშკში გადასვლის შემდეგ ამ გადასასვლელს იღებდნენ. სახლის პირველ სართულს მაჩვიბი ეწოდება, მეორე სართულს კი — დარბაზი. მაჩვიბის წინ წაგრძელებული წინკარია, რომელიც სითბოს შენარჩუნებას უწყობდა ხელს. წინკარს მოსდევს მცირე ტალანი, სადაც მეორე სართულზე ასასვლელია მოწყობილი. მაჩვიბის სართული მიწურია და უფანჯრო. ცენტრში კერაა, რომელიც თავისი იდეური თუ პრაქტიკული დატვირთვით, საცხოვრისის ბირთვს წარმოადგენს. იგი საკრალური მნიშვნელობის ობიექტია. კერასთან იკრიბებოდა ოჯახი და ტარდებოდა სხვადასხვა რიტუალი. კერის თავზე კიდია აყარი, სპეციალურ კოჭებზე მოწყობილ ჩარჩოზე გადებული ფიქლის ფილა, იგი კერას ჭერიდან ჩამოცვენილი მტვრისგან იცავს, ჭერს კი ნაპერწკლებისგან. აყარზე საკიდელი, სასანთლე და ზოგერთი საჭირო საყოფაცხოვრებო იარაღია ჩამოკიდული. მაჩვიბის მნიშვნელოვანი მხატვრული ელემენტია ხის მოჩუქურთმებული ავეჯი, რომელთა შორის გამორჩეული ადგილი უჭირავს მახვშის (ოჯახის უფროსის) სკამს. მაჩვიბის სახასიათო ნიუანსია, რომ აქ ადამიანებთან ერთად ცხოველები ცხოვრობდნენ. ოთახის ორი ან სამი კედლის გასწვრივ მოწყობილია საქონლის სადგომები, რომლებიც მთავარი სივრცისგან თაღოვანი ღიობების მქონე, მოჩუქურთმებული ხის ტიხრებითაა გამოყოფილი. თაღოვანი ღიობები ცხოველების თავის გადმოსაყოფად კეთდება, რადგან თივის დასაყრელი ბაგა უშუალოდ მაჩვიბშია, ტიხრის გასწვრივ. არსებობს ორ იარუსიანი საქონლის სადგომებიც. ერთმანეთისგან გამოყოფილია ხარების, ძროხებისა და ცხვრების სადგომები. ხეზე ნაკვეთი ორნამენტული სახეებით შემკული ტიხრები მაჩვიბის ინტერიერს განსაკუთრებულ მხატვრულობას სძენს. მაჩვიბის თავზე არსებული დარბაზი საზაფხულო საცხოვრებელია, სადაც სარჩოს მარაგსაც ინახავდნენ. დარბაზს ცალ მხარეს ღია ტერასა აქვს, რომელსაც საოჯახო საქმიანობებისთვის იყენებდნენ.

ციხე-სახლი სვანეთში მხოლოდ უშგულში გვხვდება. ამ ტიპის საცხოვრისში გაერთიანებულია საყოფაცხოვრებო და სათავდაცვო ფუნქციები. მსგავსად მურყვამიანი სახლისა, პირველ სართულზე აქაც მაჩვიბია, მეორე სართულზე — დარბაზი. ციხე-სახლს აქვს თავდაცვითი დანიშნულების მქონე მესამე სართულიც. მესამე სართული ისეთივე თაღოვანი, გადმოშვერილი, ამბრაზურებიანი გვირგვინით სრულდება, როგორიც სვანურ კოშკებს აქვთ. ამ თავდაცვითი ელემენტის გამო ციხე-სახლი იერსახით კოშკს წააგავს, თუმცა უფრო დაბალია და განიერი პროპორციებისა.

მურყვამიანი სახლი ბალსქვემო სვანეთშიც ისეთივეა, როგორიც ბალსზემო სვანეთში. ბალსქვემო სვანეთში საცხოვრებლის კიდევ სამი ტიპი გვხვდება: სვანირიანი სახლი, სანცხვირიანი სახლი და სახლი თავდაცვითი ელემენტების გარეშე. სხვანირიანი სახლის საცხოვრებელი ნაწილი — ქორ — ტიპური სვანური სახლია მაჩვიბითა და დარბაზით. ანსამბლის მეორე ნაწილია სვანირი — ორ ან სამ სართულიანი კოშკი, რომლის პირველ სართულზე სურსათს ინახავდნენ, მეორე სართული საცხოვრებელი იყო, მესამე კი — თავდაცვითი. მესამე სართულს მურყვამის მსგავსი ამბრაზურებიანი თაღოვანი გვირგვინი ასრულებს. სვანირი, მურყვამთან შედარებით ბევრად დაბალია, იგი ზოგჯერ სახლის სიმაღლე ან უფრო დაბალიც შეიძლება იყოს, შესაბამისად კომპოზიციური ეფექტი აქ მურყვამიანი სახლისგან განსხვავებულია. სანცხვირიანი სახლი უკოშკოა და თავდაცვით ფუნქციას კუთხეში მიშენებული სათოფურებიანი ქვის ბუდე ასრულებს. ბალსქვემო სვანეთის თავდაცვითი ელემენტების არმქონე სახლები დასავლეთ საქართველოს ბარის სახლებს უახლოვდება. თუმცა უკოშკო სახლების ისეთი ნიმუშებიც გვხვდება, რომლებიც სვანური ხალხური ხუროთმოძღვრების წრეში ექცევა და ციხე-სახლებს მოგვაგონებს.

რუკა

დაამატე შეფასება

Please login to add a review