სვანეთის DMO

ჩვენი მიზანი

სვანეთის ხელუხლებელი პეიზაჟები, უძველესი ტრადიციები და მიმზიდველი კულტურული მემკვიდრეობა მისი უდიდესი ფასეულობაა. სვანეთის დანიშნულების მენეჯმენტის ორგანიზაცია (DMO) შეიქმნა ამ უნიკალური ატრიბუტების დაცვისა და განვითარების მიზნით, რაც უზრუნველყოფს, რომ ტურიზმი რეგიონში იყოს მდგრადი, ავთენტური და მომგებიანი როგორც ვიზიტორებისთვის, ასევე მაცხოვრებლებისთვის.

რატომ სვანეთის DMO?

მსოფლიოში ტურიზმის ექსპონენციალურმა ზრდამ ხაზი გაუსვა სვანეთის მსგავსი რეგიონების აუცილებლობას შეინარჩუნონ თავისი თანდაყოლილი ხიბლი და გამორჩეული კულტურა. მართული ზრდის გარეშე, დელიკატური ბალანსი გარემოს, ტრადიციებსა და თანამედროვე მოთხოვნილებებს შორის შეიძლება დაიკარგოს. სვანეთის DMO მოქმედებს როგორც კატალიზატორი, რომელიც უზრუნველყოფს რეგიონში ტურიზმის განვითარებას მის ბუნებრივ და კულტურულ გარემოსთან ჰარმონიაში.

ჩვენი სტრატეგია.

მდგრადი ტურიზმი: მიეცით პრიორიტეტულ ინიციატივებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ეკოლოგიურად მგზავრობას, საცხოვრებლების მხარდაჭერას და ბიზნესს, რომლებიც იცავენ მდგრად პრაქტიკას. ეს უზრუნველყოფს გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას და მხარს უჭერს ადგილობრივ ბიზნესებს, რომლებიც მხარს უჭერენ რეგიონის ღირებულებებს.

საზოგადოების ჩართულობა:
ადგილობრივი თემების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმის სარგებელს საზოგადოების დონეები. ადგილობრივი მოსახლეობის გაძლიერებით, ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ, რომ ჩვენი სტრატეგიები შეესაბამება სვანეთის ნამდვილ არსს.

ავთენტური გამოცდილება:
ითანამშრომლეთ ტუროპერატორებთან და ბიზნესებთან, რათა შემოგთავაზოთ ნამდვილი სვანური გამოცდილება. ტრადიციული კულინარიული ქეიფებიდან დაწყებული სოფლის ტურებით დამთავრებული, ჩვენ მიზნად ისახავს სტუმრებს მივაწოდოთ მოგონებები, რომლებიც ნამდვილად წარმოადგენენ ჩვენს მემკვიდრეობას.

კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის შენარჩუნება: ინიციატივების განხორციელება და მხარდაჭერა, რომლებიც მიმართულია რეგიონის ბუნებრივი ლანდშაფტებისა და კონსერვაციისკენ. უძველესი ტრადიციები. ეს მოიცავს საგანმანათლებლო პროგრამებს, კონსერვაციის პროექტებს და საზოგადოების მიერ ხელმძღვანელობით შენარჩუნების ძალისხმევას.

ინფრასტრუქტურის განვითარება:
დარწმუნდით, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება ჰარმონიულია ლანდშაფტთან და უზრუნველყოს ისეთი საშუალებები, რომლებიც დააკმაყოფილებს თანამედროვე მოგზაურთა საჭიროებებს რეგიონის მთლიანობის შელახვის გარეშე.

განათლება და ინფორმირებულობა:
უმასპინძლებს ვორქშოფებს, სემინარებს და კამპანიებს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორების ინფორმირების მიზნით პასუხისმგებელი ტურიზმის მნიშვნელობის შესახებ, რითაც ხელს უწყობს ურთიერთპატივისცემას ტურისტებსა და მათ საზოგადოებებს შორის.

შემოგვიერთდით ჩვენს მოგზაურობაში

სვანეთის DMO-ს წარმატება მდგომარეობს დაინტერესებული მხარეების, მაცხოვრებლების და ვიზიტორების ერთობლივ ძალისხმევაში. ჩვენ ერთად შეგვიძლია უზრუნველვყოთ, რომ სვანეთის მომხიბვლელი ხიბლი უცვლელი დარჩეს მომავალი თაობებისთვის. იყავით ჩვენი მისიის ნაწილი და ერთად შევქმნათ მომავალი, სადაც ტურიზმი და ტრადიციები გვერდიგვერდ აყვავდებიან.

რატომ გავხდეთ DMO წევრი

დანიშნულების მართვის ორგანიზაციაში (DMO) გაწევრიანებით, წევრები, რომლებიც მოიცავს ბიზნესებს, ადგილობრივ თემებს და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს, მიიღებენ უამრავ უპირატესობას. ქვემოთ მოცემულია სარგებელი, რომელსაც წევრები შეიძლება ელოდონ:
 • ქსელების შესაძლებლობები: წევრები იღებენ წვდომას ინდუსტრიის პროფესიონალების, ბიზნესისა და საზოგადოების დაინტერესებული მხარეების ფართო ქსელზე, ხელს უწყობენ თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შესაძლებლობებს.
 • პრომოცია და მარკეტინგი: DMO-ები ხშირად მონაწილეობენ სარეკლამო კამპანიებში და წევრებს შეუძლიათ ისარგებლონ გაზრდილი ხილვადობით და მარკეტინგული მხარდაჭერით. ეს შეიძლება შეიცავდეს ჩამონათვალს ოფიციალურ ვებსაიტებზე, პუბლიკაციებში მახასიათებლებს ან მედია კამპანიებში ხსენებებს.
 • განათლება და ტრენინგი: ბევრი DMO გთავაზობთ ტრენინგ სესიებს, ვორქშოფებსა და სემინარებს ისეთ თემებზე, როგორიცაა მდგრადი ტურიზმი, მომხმარებელთა მომსახურება ან ინდუსტრიის უახლესი ტენდენციები.
 • კვლევებსა და მონაცემებზე წვდომა: DMO-ები ხშირად ატარებენ ბაზრის კვლევას, აგროვებენ ვიზიტორების სტატისტიკას და სწავლობენ ტენდენციებს. წევრებს შეუძლიათ ამ მონაცემებზე წვდომა, რაც მათ საშუალებას აძლევს მიიღონ ინფორმირებული ბიზნეს გადაწყვეტილებები.
 • ადვოკატირება: DMO-ებს შეუძლიათ ადვოკატირება გაუწიონ წევრების სახელით ადგილობრივ, რეგიონულ ან ეროვნულ დონეზე, გავლენა მოახდინონ პოლიტიკასა და რეგულაციაზე, რომელიც გავლენას ახდენს ტურიზმის ინდუსტრიაზე.
ფასდაკლებული სერვისები: წევრებს შეუძლიათ მიიღონ ფასდაკლება სავაჭრო შოუში მონაწილეობაზე, სარეკლამო ტარიფებზე ან DMO-ს ან მისი პარტნიორების მიერ შემოთავაზებულ სხვა სერვისებზე.
 • ღონისძიებაში მონაწილეობა: წევრებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ან გამოჩნდნენ DMO-ს მიერ ორგანიზებულ ან მოწონებულ ღონისძიებებში, როგორიცაა ფესტივალები, კონფერენციები ან სავაჭრო შოუები.
 • რესურსების გაზიარება: DMO-ებს შეუძლიათ ხელი შეუწყოს რესურსების გაზიარებას წევრებს შორის, საუკეთესო პრაქტიკიდან და მითითებებიდან დაწყებული ფიზიკური რესურსებით, როგორიცაა ღონისძიების აღჭურვილობა.
 • ინფორმაცია გრანტისა და დაფინანსების შესახებ: DMO-ებმა ხშირად იციან საგრანტო შესაძლებლობების, დაფინანსების წყაროების ან ფინანსური წახალისების შესახებ, რომლებიც შეიძლება სასარგებლო იყოს წევრებისთვის.
 • ერთიანი ხმა: უფრო დიდი, კოორდინირებული ჯგუფის წევრობა საშუალებას აძლევს წევრებს წარმოადგინონ ერთიანი ფრონტი გამოწვევების ან შესაძლებლობების განხილვისას, რაც მათ კოლექტიური ხმას უფრო ძლიერს გახდის.
 • კრიზისების მართვის მხარდაჭერა: ისეთი გამოწვევების ფონზე, როგორიცაა ბუნებრივი კატასტროფები, პოლიტიკური არეულობები ან პანდემიები, DMO-ები ხშირად თამაშობენ გადამწყვეტ როლს კრიზისის მართვის ძალისხმევის, კომუნიკაციისა და აღდგენის სტრატეგიების კოორდინაციაში.
 • მდგრადი განვითარების ინიციატივები: DMO-ები ხშირად მხარს უჭერენ მდგრადი ტურიზმის ინიციატივებს და წევრებს შეუძლიათ ისარგებლონ ხელმძღვანელობით, სერთიფიკატებით ან აღიარებით ამ სფეროებში.
 • გაზრდილი სანდოობა: აღიარებულ DMO-სთან კავშირს შეუძლია გაზარდოს წევრი ბიზნესის სანდოობა და სანდოობა ვიზიტორებისა და პარტნიორების თვალში.
 • გამოხმაურება და შეხედულებები: რეგულარული კომუნიკაცია DMO-სთან უზრუნველყოფს წევრებს პირდაპირ გამოხმაურებას მათი სერვისების ან შეთავაზებების შესახებ, რაც მათ ეხმარება მუდმივად გაუმჯობესებაში.
 • თანამშრომლობითი ინიციატივები: DMO-ებმა შეიძლება ხელი შეუწყონ ერთობლივ პაკეტებს ან ტურებს, რაც წევრებს საშუალებას აძლევს ერთობლივად შესთავაზონ პროდუქტები ან სერვისები, რითაც გაზარდოს ვიზიტორების გამოცდილება და გაზარდოს ბიზნეს შესაძლებლობები.

გაწევრიანდი ახლავე